Boek aanvraag

Logo VHMF groot

 

De VHMF is de beroepsvereniging van hbo-ers en academici bij de Belastingdienst, Douane en Dienst Toeslagen. De vereniging zorgt voor verbinding tussen en vertegenwoordig van de leden en heeft ook oog voor de vaktechniek. Naar aanleiding van de reactie van het bestuur van de VHMF op “de aangifte tegen de Belastingdienst”, die voor veel leden van onze doelgroep traumatisch was, is het bestuur van de VHMF op zoek gegaan naar wat de maatschappelijke roep om “maatwerk” vraagt van de Belastingdienst Douane en Dienst Toeslagen. Wat de VHMF betreft is hiervoor vooral ook meer professionele ruimte voor de medewerker nodig. In de periode na ons gesprek bleek dat bij de leden van de VHMF verschillende beelden bestonden over wat het begrip professionele ruimte nu inhoudt. Om daar een beter beeld van te krijgen was het nodig een externe partij, de stichting Beroepseer, te vragen een aantal Goed Werk Plaatsen te organiseren voor alle collega's van de drie diensten. In opdracht van de VHMF, met een bijdrage van het Ministerie. Dit boek geeft de voorwaarden die volgens de medewerkers nodig zijn voor voldoende professionele ruimte en dus voor de mogelijkheid om de professional maatwerk te laten scheppen. Uit de Goed Werk Plaatsen komen zestien aanbevelingen. Deze zien op het nut van een lerende organisatie (vertrouwen) en een open en veilige werkomgeving. Met deze publicatie is het gesprek rond maatwerk en professionele ruimte niet afgelopen. Juist op basis hiervan gaat de VHMF het gesprek aan met de politieke en ambtelijke leiding, bijvoorbeeld via de stand van de uitvoering. Op basis van de aanbevelingen kunnen we immers afspraken maken over veranderingen en voortgang.

Met vriendelijke groet,
mr. J. (Jurjen) Glazenburg

voorzitter VHMF

 

boek

Vraag hier uw exemplaar aan:

Vul hier uw voornaam in
Vul hier uw achternaam in
Geef uw straatnaam in
Vul hier uw huisnummer in
Vul hier uw postcode in
Vul hier uw woonplaats in
Vul hier uw emailadres in

Ik bestel ook graag het boek VHMF 150 jaar

In 2023 bestaat de VHMF 150 jaar.

Ter gelegenheid hiervan laten ruim veertig auteurs hun gedachten gaan over de vereniging en de fiscaliteit in brede zin.

Dat levert een bonte verzameling bespiegelingen en inzichten op, die elk op zich lezenswaardig zijn en tot nadenken stemmen over de rol van belastingen, de Belastingdienst en de vereniging in het verleden, heden en toekomst.

Vanzelfsprekend komen ook Toeslagen en Douane aan bod.

Het aloude adagium van de vereniging ‘fortiter in re, suaviter in modo’ blijkt nog steeds springlevend: krachtig wat de zaak zelf betreft, maar zacht in de wijze van uitvoering.

Invalid Input

Boek VHMF klein

* verplicht veld